Jedeme spolu

je systém spolujízdy zaměřený na venkovské oblasti či menší obce, jako další forma dopravní obslužnosti, vytvořený v rámci projektu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích se státní podporou Technologické agentury ČR. Projekt je zaměřen na pomoc obcím a jejím občanům s omezenými možnostmi mobility (především na cestování seniorů a dopravu dětí do mateřských a základních škol).

Platforma vznikla v rámci projektu na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  

Hlavní myšlenkou projektu – jedemespolu.cz, je že člověk s autem (řidič) nabídne pomoc ve formě svezení.

Nabídne ji spoluobčanovi ze stejného města či obce. Účelem není výdělek, ale prostě někoho svézt autem, udělat dobrý skutek, pomoct atd. pro dobrý pocit.

Proč se stát řidičem pro Jedeme spolu?

Řidič je ten, kdo cestuje na určité místo a může nabídnout spolujízdu a svézt i své sousedy.

Dozvědět se více

Jsem spolujezdec

Spolujezdec je ten, kdo se sveze z obce svého bydliště do místa, které nabízí řidič ke spolujízdě.

Dozvědět se více