Jsem město, obec

Obec, která spolupracuje s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na projektu, který zlepší mobilitu obyvatelstva.

  • Zlepšení situace v oblasti mobility a dopravní obslužnosti
  • Vzájemná solidarita, zlepšení „sousedských vztahů“
  • Služba bude pro občany obcí zdarma
  • Obec nabízí další službu pro občany, přičemž náklady pro obec jsou minimální
  • Zvýšení „prestiže“ a „image“ obce jako moderní obec
  • Zlepšení kvality života občanů

Kontaktujte nás:

jalina@ef.jcu.cz

tel: +420 387 772 500

nebo nezávazně poptejte schůzku pomocí formuláře